JMarketing Lite

Zařaďte vyšší rychlost ve Vašem marketingovém řešení - veďte si podrobné záznamy o Vašich jednáních a sledujte plnění úkolů svých zaměstnanců.

  více  | programová dokumentace | uživatelská dokumentace