JMarketing Lite

Modul doplňuje standardní modul Správce kontaktů. Zjednodušuje využití modulu a poskytuje uživateli přesnější evidenci kontaktů se zájemci.

  programová dokumentace | uživatelská dokumentace

Funkční oblasti modulu

 
 • Aktivity
  Modul se prvotně zaměřuje na doplnění údajů u Aktivit. Umožňuje sledovat, jak jsou skutečně aktivity uživateli plněny, kým jsou zadávány a měněny.
  Modul zároveň obsahuje podpůrné funkce pro automatické generování upozornění - tj. aktivit vzniklých při změně stavu v systému. Změnou stavu může být např. přišlá poptávka od zákazníka.

   
 • Správa provedených kontaktů
  Každý kontakt se Zájemcem je modulem zaznamenatelný. Modul definuje pojmy jako Cestovní a Telefonní zpráva, které obsahují informace o proběhlém kontaktu, jakož mohou obsahovat i informace o úkolech pro ostatní pracovníky společnosti, které ze setkání/rozhovoru plynou.
  Úkoly plynoucí ze setkání jsou generovány do podoby standardních aktivit.

   
 • Správa kontaktních osob
  Modul zjednodušuje správu kontaktních osob zákazníka. Umožňuje definovat oslovení osob podle jazyka osoby a titulu osoby.
  Umožňuje zároveň u osoby sledovat důležitá data a výročí, ze kterých je možné automaticky generovat upozornění, případně osoby hromadně obeslat.
  Pro snazší definici důležitých dat je součástí modulu kompletní databáze českých svátků.

   
 • Variantní názvy firem
  Názvy firem často obsahují zkratky. Modul umožňuje veškeré možné názvy, jakož i názvy staré před přejmenováním, u zájemců sledovat.
  Při hledání přes názvy zájemců pak klesá riziko nenalezení - tj. zanesení duplicity do dat.

   
 • Kompletní databáze PSČ
  Součástí dodávky modulu je kompletní databáze českých PSČ.

  Požadavky modulu v 1.10

   
  Verze Navision    2.01; 2.50; 2.60
  Nutné moduly    Správce kontaktů základ; Správce kontaktů aktivity
  Podporované moduly    Prodej & pohledávky; Nákup & závazky; Střediska & skupiny; Prodejci / nákupčí
  Využité objekty    modul využívá čísla objektů v rozsahu 72300..72339
  tabulky  4 objekty - číslo 72300..72303
  formuláře  27 objektů - čísla 72300..72326
  reporty  4 objekty - čísla 72300..72303