Specifické parametry

Modul slouží pro sledování produktů (tj. Zboží, Variant zboží, Neskladovaného zboží a Zdrojů) podle všech jejich skutečných parametrů. Na základě vyplněných parametrů i méně zkušený pracovník snadno odpoví na dotaz zákazníka, dohledá náhradu za nedostupné zboží, vytiskne do dokladu specifikaci produktu, ...

  programová dokumentace | uživatelská dokumentace

Charakteristika modulu

 
 • Libovolné množství parametrů
  U každého produktu se eviduje libovolné množství parametrů. Seznam parametrů, jejichž hodnoty se u konkrétního produktu zadávají, jsou dány začleněním produktu do Skupiny produktů.
  Každý z parametrů má přidělený typ - může se jednat o číselnou hodnotu, výčtový typ nebo textový popisek.

   
 • Standardní pole jsou parametry modulu
  Modul je úzce provázaný se standardní implementací informačního systému. Modul umožňuje vyhledávat podle uživatelsky definovaných parametrů, podle polí tabulek produktu i podle hodnot dimenzí.

   
 •  
 • Hierarchie skupin produktů - dědičnost parametrů
  Skupiny produktů jsou definovány na základě hodnot vybrané dimenze. Hodnoty dimenze typu Od součet a Do součet definují hierarchii skupin produktů - produkty podřízené skupiny dědí nadefinované parametry ze skupiny nadřízené a přidávají své vlastní.

   
 • Volné vyhledávání
  Vyhledávání se provádí nad zadanou Skupinou produktů nebo napříč celým systémem přes libovolné parametry.

   
 •  
 • Specifické formuláře
  Modul umožňuje implementaci specifických formulářů pro zadávání, prohlížení i vyhledávání nad určitou skupinou produktů. Vytvořený specifický formulář se do modulu začleňuje pomocí uživatelského nastavení - tj. bez jediné změny modulu.

  Požadavky modulu v 1.00

   
  Verze Navision    3.01; 3.60
  Nutné moduly    jeden z Zásoby základ nebo Zdroje základ; Základní Dimenze
  Podporované moduly    Prodej & pohledávky; Nákup & závazky; Zásoby; Zdroje; Více jazyků; Pokročilé dimenze
  Využité objekty    modul využívá čísla objektů v rozsahu 56000..56099
  tabulky  9 objektů - čísla 56000.. 56008
  formuláře  33 objektů - čísla 56000.. 56032
  reporty  5 objektů - čísla 56000.. 56004