Zápočty

Modul poskytuje kompletní podporu funkčnosti pro zpracování zápočtů. Poskytuje i nástroje pro dokladování započtení dobropisů a faktur jednoho zákazníka, případně jednoho dodavatele.

  programová dokumentace | uživatelská dokumentace

Funkčnosti modulu

 
 • Účtování zápočtů
  Před účtováním zápočtu je vždy provedeno možné párování dokladů na straně zákazníka a na straně dodavatele. Párování je provedeno pomocí standardní funkčnosti systému Navision
  Účtování zápočtů je provedeno přes interní konto. Použité konto je možno nastavit různé pro každou kombinaci Účto skupiny zákazníka a Účto skupiny dodavatele.

   
 • Jednoduché zápočty
  Jednoduché zápočty umožňují provádět jednoduché věci jednoduše. Umožňují započíst jednu fakturu zákazníka s jednou fakturou dodavatele. Celý doklad na jednom přehledném formuláři.

   
 • Plné zápočty
  Plná funkčnost modulu je přístupná v dokumentech plných zápočtů. V plném zápočtu je možné započíst libovolné množství dokladů zákazníka i dodavatele.
  Modul poskytuje nástroje pro dohledání možných dokladů na vzájemné započtení. Modul nabízí i nástroje na vypočtení dorovnání zápočtu, tj. na navržení, nakolik budou jednotlivé doklady uzavřeny.

   
 • Zákaznické a dodavatelské zápočty
  Pokud uživatel započítává pouze doklady jednoho zákazníka, nebo pouze jednoho dodavatele mezi sebou, modul poskytuje zjednodušení plných zápočtů - zápočty zákaznické a zápočty dodavatelské.

  Požadavky modulu v 2.00

   
  Verze Navision    2.00; 2.01; 2.50; 2.60; 3.01; 3.60
  Nutné moduly    Finance Základ; Prodej & pohledávky Základ; Nákup & závazky Základ
  Podporované moduly    Finance; Prodej & pohledávky; Nákup & závazky; Cizí měny
  Využité objekty    modul využívá čísla objektů v rozsahu 72200..72279
  tabulky  2 objekty - číslo 72200..72201
  formuláře  17 objektů - čísla 72200; 72201; 72210; 72212; 72215.. 72217; 72220; 72222; 72225; 72226; 72230; 72232; 72234; 72235; 72240; 72242
  reporty  7 objektů - čísla 72200..72206