Zálohové faktury

Modul poskytuje kompletní podporu funkčnosti pro zpracování záloh.

  programová dokumentace | uživatelská dokumentace

Funkční oblasti modulu

 
 • Deník záloh
  Veškeré druhy zálohových dokladů je možné účtovat v deníku záloh. Účtování v deníku záloh je plně nastavitelné - např. zálohové faktury je možné účtovat jak pod rozvahově, tak pouze o nich sledovat informace v Položkách záloh, bez vlivu na stav účetních kont.
  Deník záloh obsahuje klasické funkčnosti deníků v informačním systému Navision, tj. nastavitelné listy deníku, periodické deníky, …

   
 • Dva základní typy Položek záloh
  Položky záloh jsou v modulu děleny do dvou kategorií. Na položky evidence záloh a položky o platbě a využití záloh.
  Zmíněné rozdělené umožňuje plně sledovat vystavené a zaplacené zálohy, jakož i následné využití uhrazených záloh na pokrytí daňových dokladů.
  Modul plně podporuje obecné párování zálohových dokladů - jedna zálohová faktura může být zaplacena více platbami a obráceně. Jedna platba může být částečně využita na uhrazení více daňových dokladů, a opět obráceně jeden daňový doklad může využít více zálohových plateb.

   
 •  
 • Provázání do finančního deníku
  Modul je provázán skrze standardní implementaci informačního systému Navision. Ve finančním deníku, tj. i v deníku plateb je možné účtovat úhrady zálohových faktur. Při účtování se využije nastavení modulu záloh.

   
 • Podpora pro Prodej i Nákup
  Do nákupních i prodejních dokladů je možné vkládat informace o svázaných zálohových dokladech. Při následném účtování dokladu se automaticky kontroluje, zda jsou zálohové doklady uhrazeny a jejich částky zda nebyly využity pro jiné daňové doklady.
  Účtování těchto vložených řádků je prováděné podle nastavení modulu záloh.

   
 •  
 • Doklady záloh
  Krom deníku záloh je možné zálohové faktury a dobropisy vystavovat v uživatelsky příjemnějším prostředí dokladů.

  Požadavky modulu v 1.00

   
  Verze Navision    2.00; 2.01; 2.50; 2.60; verze 3.x se připravuje
  Nutné moduly    Finance Základ
  Podporované moduly    Finance; Prodej & pohledávky; Nákup & závazky; Cizí měny
  Využité objekty    modul využívá čísla objektů v rozsahu 72100..72199
  tabulky  4 objekty - číslo 72100..72103
  formuláře  28 objektů - čísla 72100..72107; 72110..72113; 72115; 72116; 72120.. 72123; 72125; 72126; 72130.. 72133; 72140.. 72143
  reporty  6 objektů - čísla 72100..72105