Parametrické vyhledávání

Modul je určen pro automatické dohledání nejlepších náhrad produktu. Své uplatnění najde všude tam, kde je nutné rychle najít náhradu nedostupného produktu, např. u Internetových aplikací, při prodeji přes telefon nebo při maloobchodním prodeji.

  programová dokumentace | uživatelská dokumentace

Charakteristika modulu

 
 • Otevřenost řešení
  Modul ve své standardní funkčnosti umožňuje vyhledávat nad číselníky Zboží, Zdrojů a Variant zboží. Součástí dodávky modulu je specifikace řešení, ve které jsou popsány nutné kroky k implementaci provázání modulu i s jinými číselníky.

   
 • Provázání se standardním systémem
  Funkčnosti modulu jsou uživatelsky přístupné ze všech míst, kde uživatel zadává kód produktu. Tj. z prodejních i nákupních dokladů, stejně jako z deníků. Uživatel získává možnost ze všech míst rychle dohledat variantní produkty, které jsou okamžitě k dispozici.

  Základní pojmy modulu

   
 • Třídy produktů
  Každému produktu evidovanému v systému je přidělena jedna Třída produktu. Třída určuje, jaké parametry budou u produktu sledovány, tj. např. materiál, barva a velikost u triček.
  V definici třídy je také určena zaměnitelnost jednotlivých produktů - podle specifikace povolených rozpětí hodnot jednotlivých parametrů. Výsledná zaměnitelnost je spočítána na základě vah jednotlivých parametrů - odchylky v nejméně důležitých parametrech ovlivní zaměnitelnost nejméně.

   
 • Výčtové i číselné parametry
  Parametry definované u tříd produktů mohou být jak číselné, tak výčtové. U výčtových parametrů se v definici třídy definuje výčet možných hodnot.
  Modul umožňuje připravit uživateli jednoduché a snadné šablony, pomocí kterých dohledá potřebný produkt.

  Požadavky modulu v 1.00

   
  Verze Navision    2.00; 2.01; 2.50; 2.60; 3.01; 3.60
  Nutné moduly    jeden z Zásoby základ nebo Zdroje základ
  Podporované moduly    Prodej & pohledávky; Nákup & závazky; Sklad; Zdroje; Projekty; Více jazyků; Střediska & skupiny
  Využité objekty    modul využívá čísla objektů v rozsahu 72280..72299
  tabulky  1 objekt - číslo 72280
  formuláře  9 objektů - čísla 72280..72288
  reporty  3 objekty - čísla 72280..72282